18, 19 & 20 februari 2025 | Evenementenhal Gorinchem

DIE VERSNIPPERING,DAAR BAAL IK BEST VAN

Een platform waar de Nederlandse glastuinbouw jaarrond kennis kan delen, op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in de sector en als kers op de taart elkaar fysiek ontmoet. Dat is wat HortiContact wil bieden. “We willen het hele jaar door relevant zijn voor tuinbouwondernemers, niet alleen die drie dagen in maart. Maar tijdens het event zelf blijft dat gezellige netwerkmoment wel het uitgangspunt”, aldus
Lucas van ’t Hof, Head of Cluster Agri & Horti bij organisator Easyfairs. 

Afgelopen februari vond HortiContact voor het eerst sinds corona weer zonder beperkingen plaats. Niet
alleen de tuinbouwsector, maar ook organisator Easyfairs snakte naar dat moment, zegt Lucas van ’t Hof. In 2018 ging hij bij Easyfairs aan de slag als Head of Event binnen het Agri-cluster, maar na een jaar veranderde alles door
de pandemie. Beurzen vielen weg en de internationale beursorganisator moest reorganiseren. “Het was best een
pittige periode, waarin we met elkaar heel nadrukkelijk over de toekomst zijn gaan nadenken”, zegt Van ’t Hof.
“De clusters Agri en Horti werden samengevoegd en ik werd daarvoor verantwoordelijk met het doel om onze
beurzen, waaronder ook HortiContact, relevanter te maken. Niet slechts een paar dagen per jaar, maar het hele
jaar door.”

Vooral luisteren

Tot aan corona ging het goed met HortiContact, geeft Van ’t Hof aan. “Het concept stond: een beurs in onze eigen hal in Gorinchem, waardoor we de prijs per vierkante meter relatief laag konden houden en waarbij we een
all-in-pakket aanboden. Van een uitnodigingenservice vooraf tot en met de catering tijdens de beurs. In de basis
klopte die formule, maar we constateerden ook dat die opzet niet toekomstbestendig was. Als we echt relevant
willen blijven, dan zullen we meer moeten bieden dan drie dagen beurs per jaar. Daar zijn wij mee aan de slag gegaan. Door in gesprek te gaan met de sector, maar vooral door te luisteren. Want je moet dondersgoed weten wat
er in de markt speelt, anders kun je geen stap voorwaarts maken.”

Volgens Van ’t Hof werd er de laatste jaren onvoldoende geluisterd naar wat exposanten en bezoekers wilden en
stonden niet altijd alle thema’s goed op de radar. “Daardoor konden we niet genoeg vernieuwend zijn. Wil je aansluiting vinden bij de doelgroep, zowel inhoudelijk als in praktische zin, dan heb je de sector gewoon keihard
nodig. We kunnen een event als dit niet alleen organiseren, dat moet je met elkaar doen. De voornaamste vraag
is: waarom komt een bezoeker naar Gorinchem? Komt hij om kennis op te halen of toch vooral om zijn leveranciers
en collega’s te spreken? Uit de gesprekken die wij hebben gevoerd, bleek vooral dat ontmoetingsmoment belangrijk. Het is dan aan ons om exposanten en bezoekers daar optimaal in te faciliteren. Een goed voorbeeld is het thema
uitgangsmaterialen. Dat is onderbelicht geweest, maar gaat de komende edities veel meer aandacht krijgen.
Maar ook thema’s als de toekomst van de tuinbouw en de energietransitie keren natuurlijk terug.”

Netwerkterrassen 

Tijdens de afgelopen editie van HortiContact werd daar in zekere zin al invulling aan gegeven, maar het kan en moet nóg beter, weet ook Van ’t Hof. “Natuurlijk doen we nog niet alles goed en zijn er verbeteringen mogelijk. Maar we hadden wel de juiste bezoekers in huis, zo bleek uit de feedback van deelnemers. Want het gaat niet zozeer om de hoeveelheid mensen die je spreekt, maar om wie je spreekt. Kwaliteit boven kwantiteit.” Overall was het gevoel dan ook goed na de laatste beurs. “Men vond dat het goed georganiseerd was, maar misschien wel weer iets té strak, wat ten koste ging van de gezelligheid. Door daar open over te communiceren met elkaar, kunnen we daar voor de volgende editie mee aan de slag.” Van ’t Hof wijst onder meer naar het foodcourt, dat in coronatijd zijn intrede deed. “We hadden de catering op een plein geconcentreerd, waar er voorheen ook cateringpunten verspreid over de beursvloer waren. Voordeel is dat er dan geen rijen op de beursvloer zelf staan en dat er geen rotzooi in stands achterblijft. Maar mensen vonden het ook minder gezellig. In 2024 willen we daarom netwerkterrassen introduceren, waardoor men toch een hapje en een drankje kan doen tussen de stands in. Daarmee brengen we de gezelligheid terug, maar combineren we het ook met de mogelijkheid om te netwerken en dus
met een stukje relevantie.”

Het is slechts een voorbeeld van de veranderingen die Easyfairs wil doorvoeren, geeft Van ’t Hof aan. Zo worden ook de openingstijden volgend jaar aangepast, waardoor de avondopenstelling op de dinsdag en donderdag komt te vervallen. “Die wijziging past bij wat de sector wil. Door schaalvergroting binnen de tuinbouw is de taakverdeling op bedrijven veranderd. In het verleden waren veel ondernemers overdag te druk om naar een vakbeurs te komen. Tegenwoordig kunnen zij daar wel tijd voor vrijmaken, omdat veel taken gedelegeerd zijn. Mits het de moeite waard is. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we met HortiContact voldoende relevantie kunnen bieden, zodat ondernemers een bezoek aan de beurs tussen 10.00 en 18.00 uur willen en kunnen inplannen. Maar wie dat wil, kan op de woensdag ook nog steeds tussen 13.00 en 21.00 uur in Gorinchem terecht. Door de avond op één dag in ere te houden, bieden we partijen de mogelijkheid om ‘iets geks’ te doen op het podium of om ‘iets gezelligs’ voor relaties te organiseren.”

Nationale focus

Een professionaliseringsslag, dat is wat HortiContact momenteel doormaakt, geeft Van ’t Hof aan. “Met een sterke focus op Nederlandse tuinbouwondernemers. Andere events zijn goed in het aanspreken van de internationale markt, onze kracht ligt juist op het nationale stuk. Dat pad zullen wij dan ook nadrukkelijk volgen. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer de Nederlandse tuinbouw uitgaat van eigen kracht en wij een podium bieden om de trots van de sector te tonen, die internationale interesse vanzelf volgt. Natuurlijk is iedereen welkom, maar HortiContact wil vooral een Nederlandse beurs zijn. En als je zegt dat te willen zijn, moet je dat ook tonen.”

Toch wil Van ’t Hof nog een stap verder gaan. Door ook elders in het jaar contactmomenten te organiseren en door online kennis te delen moet HortiContact uitgroeien tot een jaarrond platform. “Denk hierbij aan de Dag van de Tuinbouw in het najaar, maar we willen ook samenwerken met en aansluiten bij andere initiatieven binnen
de sector. Qua events is de tuinbouw enorm versnipperd en ja, daar baal ik best van. Door die versnippering gaan
mensen namelijk keuzes maken. Dat kan anders en beter. Als we de handen ineen slaan, kunnen we denk ik veel meer mensen bereiken. HortiContact is door de jaren heen uitgegroeid tot hét zakelijke event voor de Nederlandse tuinbouw. Hoe gaaf zou het zijn als daar allerlei events en bijeenkomsten omheen worden georganiseerd, zodat we een soort van ‘hortiweek’ in het leven kunnen roepen? Met verbindingen tussen Gorinchem, het Westland en Aalsmeer. Misschien is het een utopie, maar ik vind het wel een interessant idee om gezamenlijk te verkennen in het belang van de tuinbouw.”

Hernieuwd fundament

‘HortiContact, waar de toekomst begint’, zo luidt de nieuwe slogan, verklapt Van ’t Hof. “We hebben dit jaar een hernieuwd fundament gelegd, laten we daarop verder bouwen. Een concept moet zich mee ontwikkelen met de sector die het bedient. Ik denk dat zowel HortiContact als de sector de laatste jaren zoekende is geweest door
corona en de energiecrisis. Nu is het tijd om stappen te zetten. We hebben in Gorinchem een oppervlakte
van 25.000 m2 beschikbaar, waar HortiContact de laatste twee beursedities 75 procent van heeft gebruikt. Ik heb er enorm veel zin in om ook de overige ruimte in te vullen met enthousiaste deelnemers en nieuwe thema’s
als robotisering, Artificial Intelligence, duurzaamheid en arbeid. Gelukkig staan verschillende partijen te trappelen om met ons mee te denken en bij deze roep ik iedereen op om zich óók te melden voor die denktank. Als je bij
een restaurant voor de deur staat en je ziet niets lekkers op de menukaart, dan loop je door. Daarom moeten we samen bepalen hoe de menukaart van HortiContact eruit gaat zien, zodat bezoekers niet alleen nu, maar ook in de toekomst bij ons naar binnen willen.”

Tekst: Jacco Strating
Fotografie: Astrid Grootscholten

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll naar top