Programma

Actuele thema's

We besteden aankomende editie bijzondere aandacht aan de thema’s emissieneutrale glastuinbouw, plantgezondheid, automatisering en arbeid, scholing & huisvesting. 

Meer informatie over het kennisprogramma voor HortiContact 2023 volgt de komende tijd. Bekijk hier beneden het programma voor HortiContact 2022.

Programma 2022

Dinsdag 10 mei 2022

13:10 uur: Openingspodcast Intrahorti

13.30 – 13.45 uur: Vertical Farming

Bedrijf: Imagro 
Spreker: Judith van Heck

Bedrijf: Logiqs
Spreker: Gert-Jan van Staalduinene


14:00 – 14:15 uur: Duurzame verpakkingen

Bedrijf: NNZ
Spreker: Derk Massink


14:30 uur: Uitreiking Innovatie Award 

15:00 – 15:15 uur: 
Genomineerden aan het woord Innovatie Award


15:30 uur: Podium Podcast Horti Footprint Chain Program


16:00 – 16:15 uur: Hygiëne in de Kas

Bedrijf: XL Bedrijfskleding
Spreker: Roland van Gulik

Bedrijf: Groen Agro Control
Spreker: Ines van Marrewijk


16:30 uur: Podium Podcast Holland Hortimedia Creative Studio’s 


17:00 – 17:15 uur: Toelating van gewasbeschermingsmiddelen

Bedrijf: Artemis
Spreker: Helema Verberkt


19:00 uur DJ Mark van Dale

Om integraal en duurzaam te telen, streven we naar een teelt zonder middelen, gas en emissies. De grote vraag die dan ontstaat is hoe je het gewas productief èn gezond kan houden bij minimale energiekosten. De volgende sessie komen aan bod:

11:00 uur: Opening, introductie over de Club van 100
(Jacqueline van Oosten, Business Development Manager Club van 100) 

11.05 uur: Inleiding bladluis en wantsen
(Gerben Messelink, Buitengewoon hoogleraar biologische bestrijding in de Glastuinbouw, Senior onderzoeker entomologie Wageningen University and Research)

11.15 uur: Inleiding jaarrond biologische bestrijding
(Marjolein Kruidhof, Onderzoeker Gewasgezondheid, bodem, water, Wageningen University and Research)

11.40 uur: Interactieve dialoog
met:

 • Koppert Biologicals – Steven Voet
 • Royal Brinkman – Luc Kurris
 • Biobest – Gert-Jan Dillio

12.00 uur: Netwerklunch
13:00 uur: Afsluiting

Congreszaal 1A Next Level

Op de eerste beursdag zal de innovatieaward uitreiking plaatsvinden op de Lounge. De genomineerden zijn bekend! 

Benieuwd naar de genomineerden? Klik hier! 

Woensdag 11 mei 2022

13:30 – 13:45: Waterkwaliteit, hoe manage je dat? 

Bedrijf: WUR
Spreker: Jim van Ruijven


14:00 – 14:15 uur: Huisvesting & Arbeidsmigranten

Bedrijf: VVD 2e kamer 
Spreker: Peter Valstra


14:30 uur: Podium Podcast Physee


15:00 – 15:15 uur: Podium Podcast CHV


15:15 – 16:00 uur: Debat Wageningen University & Research 


16:00 – 16:15 uur:  Start Ups 

Bedrijf: Thermelon
Spreker: Liesanne Wieleman

Bedrijf: Physee
Spreker: Sadiq van Overbeek


16:30 uur: Podium Podcast 30Mhz 


17:00 – 17:15 uur: Investeren in nieuw talent. Hoe dan?

Bedrijf: Fruit Tech Campus
Spreker: Lisanne van Haarlem


19:00 uur: DJ Billy Varna

Inspirerende bijeenkomst ‘Slim en rendabel naar emissieneutrale plantaardige en dierlijke productie.

11:00 – 12:00 uur: Slim en rendabel naar emissieneutrale glastuinbouw

Presentaties en rondetafeldiscussie met Sjors Beijer, Martin Lekkerkerk en Bram Tijmons over samenwerking in de keten, innovatie, circulariteit in de praktijk en de rol van de teler, teler en toeleverancier.

Sjors Beijer (Klasmann-Deilmann)

50% CO2-reductie op eindproduct van de kweker in 2025?

Martin Lekkerkerk (Plantics)

De DOPA plantenpot: op weg naar een plasticvrije opkweek

Bram Tijmons (PATS-Drones)

Pesticidenvrije insectenbestrijding met infraroodcamera’s en drones: de visie van PATS over autonoom telen en integrated pest management.

12.00 uur: Netwerklunch

12:30 – 13:00 uur: Slim en rendabel naar emissieneutrale plantaardige en dierlijke productie

Presentaties en rondetafeldiscussie ‘Wordt de glastuinbouw het afvoerputje van de veehouderij? Of bieden reststromen uit de veehouderij juist kansen?

Leo Bil (N-xt fertilizers)

 “Teelten in grond, laat de bodem voor je werken”

Herre Bartlema (Nederlands Centrum voor de ontwikkeling van Kringloopprecisiebemesting)

Produceren van reststromen veehouderij met precisie voor het voeden van de plant met precisie.

Rondetafeldiscussie Herre Bartlema, Wim de Hoop (Kennis Centrum Groene Groei)

Aanmelden voor bovenstaande twee sessies kan in het registratieportal van HortiContact. Het is zowel mogelijk om beide sessies als één van de twee sessies bij te wonen.

13:00 uur: Afsluiting

Congreszaal 1A Next Level

 

Door te voorspellen wat de oogstprognose is, kunnen we de inzet van arbeid voorbereiden. Met het monitoren van het gewas wordt veel kennis verzameld, deze kennis is zowel voor telers als voor toeleveranciers interessant. In dit symposium lichten we toe hoe dan.

11.00 uur: Opening, introductie Club van 100
(Jacqueline van Oosten (Business Development Manager Club van 100)

11.05 uur: Teelt en Technologie, de toekomst van nu

 • Aad van der Wilt – Gerberateler over zijn visie hoe technologie de arbeider en de teelt kan ondersteunen

11.20 uur: Onderzoek en Bedrijfsleven: een goede businesscase

 • Andreas Hofland – Hortikey

11.35 uur: Gerberascout

 • Een voorbeeld uit de Club van 100: monitoren van het gewas, detecteren rijpheid, ziekten en plagen kan waarde volle input zijn voor andere initiatieven.

11.45 uur: Interactie met publiek

12.00 uur: Netwerklunch 
13.00 uur: Afsluiting

Congreszaal 1B Next Level

12:00 uur: Lunch in De Lounge

13:00 uur: Meet & Greet met je toekomstige werkgever

Bedrijven: 

 • Hoogendoorn
 • LetsGrow
 • Grodan
 • Van Iperen
 • Ridder
 • Koppert
 • Syngenta
 • Gearbox
 • Florensis
 • Bosman van Zaal

Debat Teelt, tech en toekomst(muziek)?

Teelt en tech…. De één vindt het ingewikkeld, de ander kan niet zonder en ziet een complete autonome teelt. Opleiden van mensen is ingewikkeld en neemt veel tijd in beslag, maar de technologie is nog niet klaar. Of toch wel? Hoe ver is de ontwikkeling van de technologie en kunnen we er nu al wat mee?

Op 11 mei om 15.15 uur organiseert Wageningen University & Research, business unit Glastuinbouw een lagerhuis debat in de Lounge van de Horticontact.

Telers, toeleveranciers, studenten en ander beursbezoekers zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit lagerhuis debat. Aan de hand van een aantal inleidende presentaties, gaan we graag in gesprek met het publiek over de uitdagingen van nu in de teelt en in hoeverre ontwikkelingen op korte of langere termijn beschikbaar komen voor telers.

Presentaties:

 • Florensis – William Barbier: uitdagingen van de telers

 • Jos Balendonck: tech en toekomst, voorbeelden van korte- en langere termijn oplossingen

Donderdag 12 mei 2022

13:30 -13:45 uur: Stand van zaken energie 

Bedrijf: AAB
Spreker: Marcel Dries

Bedrijf: Glastuinbouw Nederland
Spreker: Alexander Formsma


14:00 – 14:15 uur: Cyberweerbaarheid

Bedrijf: Hagelunie
Spreker: Bart Stengs


14:30 uur: Podium Podcast Force Greenhouse Demoliton


15:00 -15:15 uur: Laatste Trends voor autonoom telen

Bedrijf: Blue Radix 
Spreker: Laurens van der Spek


15:30 uur: Podium Podcast Erfgoed


16:00 – 16:15 uur: Plant Empowerment

Bedrijf: Ludwig Svensson
Spreker: Ton Habraken

Bedrijf: Saint Gobain Cultilene
Spreker: Remy Maat

Bedrijf: LetsGrow.com
Spreker: Winny van Heijningen


16:30 uur: Podium Podcast Svensson Klimaatschermen


17:00 – 17:15 uur: To be announced 


19:00 uur: DJ Mark van Dale

De uitdagingen op het verbruik van energie in de glastuinbouw zijn nog nooit zo duidelijk geworden als op dit moment. De Club van 100 brengt op basis van het wereldwijde klimaatakkoord en de energietransitie in Europa en Nederland in beeld welke keuzemogelijkheden er zijn om technisch-economische afwegingen te maken. Daarmee is het voor ondernemers mogelijk om bewust bepaalde keuzes te maken op het gebruik van energie.

11.00 uur: Opening, introductie Club van 100
(Jacqueline van Oosten (Business Development Manager Club van 100)

11.05 uur: Vanuit marktvraag naar kennisontwikkeling

 • Arnoud Margadant – Ridder Drives

11.15 uur: Inleiding KasEnergieWijzer

Welke knoppen kun je aan draaien om de energiebalans in je kas te verbeteren? En wat kun je nu al doen om energie te besparen?

 • Feije de Zwart, Onderzoeker Kasklimaat en Energie, Wageningen University & Research

11.25 uur: Inleiding Licht en Groei

Licht heeft impact op je energieverbruik, maar nog veel belangrijker: ook op het sturen van de plantgroei.

 • Mark van Hoogdalem, Onderzoeker Gewasfysiologie Wageningen University & Research (bevestigd)

11.35 uur: Van kennisvraag naar Praktijk

 • Paul Arkesteijn – Ludvig Svensson

11.45 uur: Interactie Dialoog

12.00 uur: Netwerklunch 
13.00 uur: Afsluiting

Congreszaal 1A Next Level

Doorlopend programma 10, 11 & 12 mei 2022

In samenwerking met onder andere Holland HortiMedia & Kas Magazine

DINSDAG 18 FEBRUARI 2020

14.00 uur | Uitreiking Innovatie Award 2020                                                                                           

14.30 uur | CRISPR/Cas                                                                                                                               

15.30 uur | Go smart with Natutec (Natutec Scout en Natutec Drone)                                                            

16.30 uur | Natrium verwijderen uit recirculatiewater                                                                                                                                                    

WOENSDAG 19 FEBRUARI 2020 

14.30 uur | Data Driven Cultivation – Are you ready for the future?                                                               

 15.30 uur | Algorithms can feed the world                                                                                                            

16.30 uur | Biologische bestrijding in Medicinale Cannabis                                                                             

17.30 | Five Revenu Reducing Mistakes in Cannabis Production                                                                     Presentatie tijdens HortiContact - Joost Veenman

18.30 | Grote zonthermie oplossingen voor Horticulture; warmte tegen een lage prijs per MWh           

DONDERDAG 20 FEBRUARI 2020 

14.30 uur | Big Data in de tuinbouw                                                                                                                        

15.30 uur | Grote zonthermie oplossingen voor Horticulture; warmte tegen een lage prijs per MWh     

16.30 uur | Man vs. Machine – de mens als zwakste schakel?                                                                                                                                              

De Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw, KAS2030, Beursorganisatie Easyfairs en Goedemorgen-Hortimedia zetten gezamenlijk het themaplein KAS2030 NEWS Lounge neer! Hier worden interactieve debatten georganiseerd. 

Onder leiding van moderator Maurice Wubben worden informerende en interactieve debatten gevoerd en vinden podcast-opnames plaats onder leiding van de Goedemorgen-redactie, die gelijktijdig live worden uitgezonden op de tuinbouwzender Paprika Tasty Radio. 

DINSDAG 18 FEBRUARI 2020

15.00 uur | Hygiëne in de kas; virus bij tomaat
(Inez van Marrewijk/ Groen AgroControl, Ruud Dukker/ Bryte en Jan-Willen Keijzer/ Royal Brinkman)
Virussen in de kas vormen een toenemende uitdaging. De schade kan immers fors oplopen wanneer een virus toeslaat. Wat is het beleid en wat zijn de belangrijkste aanbevelingen om het binnendringen van virussen te vermijden.

16.00 uur | Vertical farming; is het nu wél rond te rekenen? 
(Martin Veenstra/ Certhon, Gerrit van Gelder/ Van Gelder Nederland en Jan-Willen van der Schans/ Wageningen University & Research)
Eerst stellen we vast wat we verstaan onder vertical farming, indoor farming en urban farming. Vervolgens lopen we een aantal project na die nu draaien en horen we wat succesvol is en wat nog beter kan. Maar dat vertical farming een klein plekje aan het veroveren op de sla- en kruidenkaart en dat er de komende jaren nog veel zal worden geleerd en aangepast, staat vast. De stand van zaken en ontwikkelingsrichting worden verder verduidelijkt.

17.00 uur | Duurzame consumentenverpakkingen 
(Jos van Mil/Greenco)
Een toenemend aantal supermarkten, consumenten en maatschappelijk organisaties is kritisch over het gebruik van plastic. Ook de AGF- en bloemen- en plantenafdeling ligt onder vuur. Het  moet anders; maar ook geldt dat plastic wél een heel geschikt materiaal is én betaalbaar is. In welke richting gaat zich dit ontwikkelen? En met welke argumenten?

19.00 uur | Inhoudsstoffen van groenten, bloemen en planten 
(Ted Duijvestijn/ Duijvestijn Tomaten, Willem
Kemmers/BioBoost Westland en Charl Goossens/Varta
)

De tuinbouw levert nu nog de eindproducten voor consumenten; maar een andere klant komt langzaam in zicht; de farmaceutische industrie ; tot op heden zagen wij deze sector als verweggistan of zelfs als concurrent; wat als spelers in de Nederlandse tuinbouw zich specialiseren op de teelt van groente of bloemen met inhoudsstoffen die als natuurlijke grondstof dienen voor medicatie of voor de geurstoffen? Het is wat stil op dit onderwerp; wat gebeurt er en wat is nodig om een versnelling te realiseren? Hoe staat het bovendien met de luchtzuiverende werking van planten? Worden er al veel kantoortuinen gevuld met planten voor een beter kantoorklimaat? Heeft dit invloed op ziekteverzuim?

20.00 uur | Interview Start-Up 
(Liesanne Wieleman / Thermeleon)

WOENSDAG 19 FEBRUARI 2020

14.00 uur |  Crispr-CAS veredelingstechniek; hoe dan?
(Driekus van der Ven/GroentenFruithuis en Hans van den Heuvel/ Dümmen Orange)
In Europa is genetische modificatie van rassen verboden bij wet. Nu zijn er verschillende vormen en technieken voor het verbeteren van rassen. Crispr-Cas is er zo een. Een nieuwe techniek die sinds 2014 geldt als een mogelijkheid om snel een gewenste raseigenschap aan te passen. Ook deze nieuwe techniek werd echter in de EU ongewenst verklaard en dus verboden. Waarbij in andere delen van de wereld deze ontwikkelingen verder gaan, houdt Europa pas op de plaats en lopen veredelingsbedrijven een grote achterstand op. Wat zijn de voors en tegens van Crispr-Cas en welke route volgt de sector om deze techniek toch aanvaard te krijgen in de EU?

15.00 uur | Autonoom telen; software rules the world en ook het kasklimaat?
(Rudolf de Vetten/Blue Radix, Klaas van Egmond/ Delphy en Jaco den Bakker/ Wageningen University & Research)
Er is een challenge aan gewaagd en software gaat sowieso een grotere rol spelen in ons leven én in de kas. Dus waarom niet toewerken naar een geheel zelfsturende kas die haar eigen optimale klimaat regelt op basis van voorspellende datamodellen en sensoren in de kas? Daar gaan we over spreken met visionairs die erin geloven én met telers die het in de praktijk niet zien gebeuren.

16.00 uur | Energievoorziening in de toekomst, overvloed of tekort? 
(Feije de Zwart/ Wageningen University & Research, Ton Sels/ Capturam en Jacco van Besuijen/Prominent)
Energie in de kas is de grootste kostenpost voor de teler. En duurzaamheid de grootste uitdaging. Er zijn veel initiatieven in de goede richting. Aardwarmte is er één, maar er zijn veel oplossingsrichtingen. Zoals zonnecollectoren. Hoe ziet het ketelhuis van de toekomst eruit?

17.00 uur | TechTalk Branchevereniging Envaqua
De branche-brede uitdaging van waterhergebruik in de glastuinbouw

19.00 uur Microbiologische en fysische waterkwaliteit; en
de hoevéélheid water!
(Chris Blok/ Wageningen University & Research, Ronald Barzilaij/Royal Brinkman en Wilko Wisse/Lans)
Water wordt schaars. Schoon water nog meer. Maar willen we
wel schoon water in de kas? Of mogen er gerust de juiste bacteriën in zitten.
En waar komt dat water vandaan? Hergebruikt uit de sloot, opvang of hergebruik
van nabijgelegen bedrijven. Wat heeft de substraatkeuze voor invloed daarop? En
tot slot; hoe voorkomen we overlast van water, nu het lijkt dat droogte
toeneemt maar de korte hevige stortbuien eveneens. 

 

20.00 uur | Interview Start-up 
(Bram Tijmons/Pats)

DONDERDAG 20 FEBRUARI 2020

13.30 uur | Interview Start-Up 
(Gerhold Ten Voorde/ Corvus Drones)

14.00 uur | Nieuwe kasklanttypes; geen tuinder maar inversteerder 
(Henk van Tuyl/Kubo en Eric Egberts/ Dutch Greenhouse Delta)
Nederlandse kastechnieken gaan de hele wereld over; van China tot Kazachstan en van Australië tot Canada met wietteelt. De techniek gaat verder; wat ook snel verandert is de opdrachtgever/klant. Steeds vaker is dat een investeerder(-smaatschappij) die geen verstand van zaken heeft. Hoe pak je dat aan? Wat lever je dan naast de kas en installaties? Wie levert de teler en tot hoever gaat je garantie als turn-key leverancier? Een Mercedes onder de kassen zal zonder goede teler toch niet lekker rijden!?

15.00 uur | Wanneer komt eindelijk die Tomatenplukrobot?
(Harrij Schmeitz/Innovation Management TechnologyPull &Program Manager GLAS40.nl en Andreas Hofland/ Hortikey)
Toename van virussen in de kassen én toenemend tekort aan ‘handjes’ doet de vraag naar robotisering in de kas toenemen. Succesvolle praktijkvoorbeelden zijn er echter nog nauwelijks. Wat is de stand van zaken en wat is nodig om tot een versnelling te komen?

16.00 uur | Hoe kan plantweerbaarheid biologische gewasbescherming aanvullen of andersom?
(Dave Key/ Koppert Biological Systems. Piet Boonekamp/ Artemis en Gerben Messelink/ Wageningen University & Research)
Biologische gewasbescherming bestaat al meer dan 50 jaar, bovengronds. De behoefte om de plant sterker te maken, vooral via beter bodemleven en voeding via de wortels is van de laatste jaren. Hoe vullen de twee benaderingen elkaar aan (holistisch), wat werkt aantoonbaar, hoe versnellen we de toelating en is er een actieplan voor de komende jaren?

17.00 uur | Huisvesting arbeidsmigranten; beleidsafwegingen
(Frans van der Lugt/Westflex, een Poolse medewerker en André van der Berg/Gemeentebelang Westland)
Arbeidsmigranten in typische tuinbouwgebieden vragen toenemende aandacht. Met name op het gebied van huisvesting. Hoe willen ‘we’ hiermee omgaan. Gemeente Westland maar ook andere gemeenten worstelen al langer met dit onderwerp. En meningen veranderen nogal eens. Laten wij dit onderwerp eens van verschillende en verrassende kanten bekijken en bespreken!

DINSDAG 18 FEBRUARI 2020

14.45 uur | Gezamenlijk onderzoek in aardbei (SAO) | Janny Trouw | Stichting Aardbei Onderzoek/ (Z)LTO-Glastuinbouw NL 

15.45 uur | Weerbare aardbeiteelt vanuit zaad en stek | Ellen Beerling | WUR Glastuinbouw 

WOENSDAG 19 FEBRUARI 2020

14.45 uur | Trips in aardbei | Lisa Broekhuizen | Koppert Biological Systems 

16.45 uur | Bestuiving in zachtfruit onder glas | Mario Coremans | Imkerij Coremans 

DONDERDAG 20 FEBRUARI 2020

14.45 uur | Fantastische productie aardbei in fossielvrije KAS2030 | Jan Janse | WUR Glastuinbouw

15.45 uur | Recupa – recirculatie op aardbei trayvelden | Rob Schrauwen & Dieter Baets | ZLTO/ Proefcentrum Hoogstraten 

16.45 uur | De nieuwe gewasgroep houtig kleinfruit onder glas | Jos van Kester | Glastuinbouw Nederland

Quotes

"In één dag al je tuinbouw kennis updaten!"

"HortiContact is de beurs waar je in kort tijdsbestek veel kan zien en veel informatie kan halen."

Scroll naar top