5, 6 & 7 maart 2024 | Evenementenhal Gorinchem

Product: Innovatiegalerij

4MT Bufferstation

4MT Bufferstation

4MT Bufferstation: Oplossing voor kleine sorteringen. In nauwe samenwerking met 1 van onze klanten, is het product 4MT Bufferstation tot stand gekomen. Het probleem waar men tegenaan liep, was dat er van sommige sorteringen rozen maar minimale aantallen per dag gesorteerd werden. Omdat voor iedere sortering een apart bosstation gebruikt wordt, waren er bosstations die …

4MT Bufferstation Read More »

GreenSwitch® Kalisalpeter

GreenSwitch® Kaliumsulfaat

GreenSwitch® Kaliumsulfaat is een zuivere en volledig wateroplosbare meststof met een bijna nul CO2-voetafdruk geschikt voor blad- en fertigatietoepassing

Ondergrondse waterberging

Ondergrondse waterberging

Bij veel tuinbouwbedrijven vind je silo’s en waterbassins om regenwater op te slaan. Ondergrondse waterberging is een andere manier van water opslaan, zonder grote silo’s en bassins. (Engels: aquifer storage and recovery, ofwel ASR) De installatie om het water in de grond op te kunnen slaan, kunnen wij installeren.

Scroll naar top