5, 6 & 7 maart 2024 | Evenementenhal Gorinchem

Verbindend symposium glastuinbouw, open teelten en veehouderij tijdens HortiContact 2022

GORINCHEM – Op woensdag 11 mei organiseert Easyfairs in samenwerking met onder andere Klasmann -Deilmann, Plantics, PATS-Drones, N-xt fertilizers, NCOK en Kennis Centrum Groene Groei – het symposium ‘Slim en rendabel naar emissieneutrale plantaardige en dierlijke productie’. Dit symposium voorafgaand aan beursdag twee van de vakbeurs HortiContact bestaat uit twee realistisch optimistische sessies voor ondernemers in de land- en tuinbouw die actief de samenwerking binnen de eigen keten op zoeken en graag over de schutting kijken om te zien waar gezamenlijke kansen liggen om te verduurzamen.

In de eerste sessie delen drie toeleveranciers hun visie op verduurzaming, circulariteit en ketensamenwerking in de glastuinbouw. Vervolgens wordt ingezoomd op de kansen en uitdagingen bij de (verdere) ontwikkeling van cross-overs in de land- en tuinbouw. Een van de hoofdonderwerpen is de productie van circulaire meststoffen en staat de vraag centraal of de veehouderij van probleem, onderdeel van de oplossing kan worden.

Ook kweker moet verantwoordelijkheid nemen in verduurzaming tuinbouwketen

Tuinderszoon Sjors Beijer, innovatiemanager bij substraatleverancier Klasmann-Deilmann is een van de key-note speakers en trapt het symposium op 11 mei af. Tijdens een presentatie getiteld “50% CO2-reductie op eindproduct van de kweker in 2025?” en een gesprek aan tafel met moderator Noud Janssen (oud-agrarisch ondernemer en momenteel voorzitter van Agrivaknet) licht Beijer toe hoe Klasmann-Deilmann inspeelt op de verduurzaming van haar producten en processen en wat er van de kweker verwacht wordt, voor nu en in de toekomst. “Duurzaamheid in de tuinbouw is de verantwoordelijkheid van de gehele keten”, vertelt Sjors Beijer. “Producten en processen worden continu verduurzaamd, mede op basis van feedback van kwekers. Maar ook de kweker heeft zijn verplichtingen, al dan niet afgedwongen door de retail sector.”

Slim en rendabel verduurzamen

Voor beursorganisator Easyfairs is het hoopvol om te zien hoe de primaire sector ondanks gebrek aan politiek-maatschappelijke waardering en een – op z’n zachts gezegd – troebel toekomstperspectief, de schouders eronder blijft zetten. “We merken of het nu gaat om tuinders, veehouders of akkerbouwers, dat de wil er is om sneller te verduurzamen. Maar wel op een slimme en rendabele manier. Door innovatie en ondernemerschap de ruimte te geven met onderliggend een duidelijk verdienmodel voor teler, kweker en veehouder”, zegt Kevin Smits namens Easyfairs.

HortiContact uitstekend platform voor cross-over bijeenkomst

“Onze core business blijft weliswaar om per deelsector complete en relevante events te organiseren, maar het is ook tijd om als een van de grootste agrarische platformen een verbindend platform voor de gehele sector te zijn. Op een laagdrempelige manier beogen we verschillende partijen, visies en oplossingen bij elkaar te brengen waarin we van toegevoegde waarde kunnen zijn. Traditioneel is de glastuinbouw een sector die veel technologie heeft ontwikkeld – en nog steeds ontwikkelt –  waar andere sectoren profijt van hebben. Neemt niet weg dat er veelbelovende ontwikkelingen in de veehouderij en open teelten gaande zijn, waar de gehele sector en ook de glastuinbouw weleens zijn voordeel mee zou kunnen doen”, aldus Smits.

De landbouw en tuinbouw zal net als andere industrieën de komende jaren een transitie gaan doormaken en z’n weg in de circulaire economie moeten gaan vinden. Samenwerking binnen en tussen de land- en tuinbouw en andere industrieën wordt daarom steeds belangrijker. Toch wordt er nog steeds geprobeerd om zelf het wiel uit te vinden en zijn er nog wat muurtjes te doorbreken. Noud Janssen ziet daarin een belangrijke rol voor de agrarisch adviseur weggelegd. “De herkenbaar betere Agrarische Bedrijfsadviseur kijkt over de schutting en is een onmisbare schakel in ketensamenwerking.”

Bezoekers kunnen zich via onderstaande link gratis registeren voor deze inspirerende bijeenkomst Wanneer bezoekers een ticket bestellen voor de bijeenkomst hebben zij ook gelijk een ticket voor de reguliere beurs van HortiContact. Tickets te bestellen: Klik hier https://registration.gesevent.com/survey/0u3rqacu1a1lw?actioncode=191263

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll naar top