18, 19 & 20 februari 2025 | Evenementenhal Gorinchem

Onderzoek naar duurzame landbouwoplossingen door HAS green academy

HAS green academy voert verschillende onderzoeken en adviestrajecten uit op het gebied van duurzame landbouwoplossingen en de interactie tussen de bodembiologie en de plant, en het gebruiken van deze interactie om de bodem vitaler en duurzamer te maken. Lectoren verdiepen zich in deze onderwerpen, maar ook studenten gaan met dergelijk onderzoek aan de slag.

Binnen de landbouw bestaat een behoefte aan organische bodemverbeteraars en manieren om deze in te zetten om de bodemkwaliteit te verbeteren. Dit onder andere om de droogtegevoeligheid te verminderen en de bodemkoolstofvoorraad te verhogen. Ook ontstaat er een steeds grotere behoefte voor kringlooplandbouw, om bij te dragen aan het behalen van beleidsdoelstellingen. Deze behoeftes kunnen (deels) worden voorzien door lokale organische reststromen. Echter, is er nog veel onduidelijkheid over de concrete toepassing en mogelijkheden van deze stromen.

Van reststroom tot bodemverbeteraar
In samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein en een breed consortium van agrariërs, bedrijven, kennisinstellingen en overheden gaat HAS green academy  onderzoeken waar de kwalitatieve en economische kansen en knelpunten liggen bij het lokaal verwerken van organische reststromen tot bodemverbeteraars.  Hierbij wordt ingehaakt op de bestaande pilots binnen het langjarige Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer en de daar reeds opgehaalde kennis en ervaring. Dit project wordt onder andere uitgevoerd door docent-onderzoeker Lyanne de Haan en junior onderzoeker Daphne Hoogerbrug. Zij houden zich bezig met het meten van bodemkwaliteit. Daarnaast wordt ook waterkwaliteit en -kwantiteit gemonitord.

De nieuwste kennis inzetten
Hiernaast gaan ook studenten van de HAS met dit project aan de slag. HAS-studenten eindigen hun 4-jarige opleiding met een beroepsopdracht. Dit zijn onderzoek- of adviesprojecten die studenten onder begeleiding van een projectleider voor een bedrijf in de sector uitvoeren. Zij analyseren een probleem en dragen passende oplossingen aan. Zo kunnen de professionals van morgen ervaring op doen, en profiteren de partners van de HAS van alle kennis die de interdisciplinaire studententeams te bieden hebben. Enkele projecten worden ook vanuit de lectoraten van de HAS ondersteund. Een van de onderwerpen waar HAS-studenten zich momenteel mee bezig houden is het verwaarden van reststromen.

Deze studenten, van de opleidingen Tuin- en Akkerbouw en Milieukunde, werken interdisciplinair samen om een inventarisatie van reststromen op te stellen. In opdracht van Reinigingsdienst (RD) Maasland en 4 gemeentes in Midden Limburg en Provincie Limburg onderzoeken zij alternatieve manieren om gft-afval in te zetten binnen de landbouw en voor boeren. Zij inventariseren welke reststromen beschikbaar zijn, wat de kwaliteit hiervan is en hoe dit ingezet kan worden om de kringloop op regionaal niveau te sluiten.

Werk aan de winkel
RD Maasland wil inzichtelijk krijgen hoeveel organische reststromen momenteel verwerkt worden binnen hun werkgebied en op welke manier. Het werkgebied bevat ook alle overige betrokken instanties binnen de vier gemeenten waarbinnen RD Maasland actief is. Daarnaast wil de afvalinzamelaar onderzocht hebben wat betere alternatieven zijn voor de verwerking van de organische reststromen die vallen binnen het SIA project Circulair Terreinbeheer. Ook dient onderzocht te worden wat de kosten en baten zijn van de mogelijke alternatieven verwerkingsmethoden. Theoretisch gezien zou door efficiënter hergebruik van organische reststromen niet alleen kosten van de verwerking bespaard kunnen worden, maar tegelijkertijd ook de Limburgse bodemvitaliteit gestimuleerd kunnen worden. Daarnaast kan het stimuleren van bodemvitaliteit leiden tot een verminderd gebruik van niet biologisch-afkomstige meststoffen.

Kortom, binnen de HAS wordt actief onderzoek verricht naar duurzame landbouwoplossingen, met een bijzondere nadruk op organische bodemverbeteraars en het bevorderen van kringlooplandbouw. In samenwerking met diverse partners wordt gekeken naar de mogelijkheden om lokale organische reststromen te transformeren tot hoogwaardige middelen voor bodemverbetering. Een belangrijke speler in deze onderzoeken zijn onze studenten, die zich intensief bezighouden met vraagstukken zoals het hergebruik van groente- en fruitafval in agrarische context. Deze benadering is niet alleen economisch voordelig, maar draagt ook bij aan het versterken van de bodemkwaliteit in Limburg en het reduceren van het gebruik van niet-biologische meststoffen.

Benieuwd geworden naar onderzoek aan de HAS of interesse in een samenwerking?
Neem contact op met Judith van de Mortel, Lector Levende bodem werkt!, via J.vandeMortel@has.nl.

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll naar top