Program

Current topics

This year we have again succeeded in organizing an interesting knowledge program for you. We took a good look at the current themes within our sector.

This year you are welcome in 3 different knowledge theaters:

  • Next Level
  • Soft Fruit
  • KAS 2030 NEWS LOUNGE 

Program

TUESDAY, FEBRUARY 18, 2020

14.00 uur | Uitreiking Innovatie Award 2020                                                                                           

14.30 uur | CRISPR/Cas                                                                                                                               

15.30 uur | Go smart with Natutec (Natutec Scout en Natutec Drone)                                                            

16.30 uur | Natrium verwijderen uit recirculatiewater                                                                                                                                                    

WEDNESDAY, FEBRUARY 19, 2020 

14.30 uur | Data Driven Cultivation – Are you ready for the future?                                                               

 15.30 uur | Algorithms can feed the world                                                                                                            

16.30 uur | Biologische bestrijding in Medicinale Cannabis                                                                             

17.30 | Five Revenu Reducing Mistakes in Cannabis Production                                                                     Presentatie tijdens HortiContact - Joost Veenman

18.30 | Grote zonthermie oplossingen voor Horticulture; warmte tegen een lage prijs per MWh           

THURSDAY, FEBRUARY 20, 2020 

14.30 uur | Big Data in de tuinbouw                                                                                                                        

15.30 uur | Grote zonthermie oplossingen voor Horticulture; warmte tegen een lage prijs per MWh     

16.30 uur | Man vs. Machine – de mens als zwakste schakel?                                                                                                                                              

Information will follow

TUESDAY, FEBRUARY 18, 2020

15.00 uur | Hygiëne in de kas; virus bij tomaat
(Inex van Marrewijk/ Groen AgroControl, Ruud Dukker/ Bryte en Jan-Willen Keijzer/ Royal Brinkman)
Virussen in de kas vormen een toenemende uitdaging. De schade kan immers fors oplopen wanneer een virus toeslaat. Wat is het beleid en wat zijn de belangrijkste aanbevelingen om het binnendringen van virussen te vermijden.

16.00 uur | Vertical farming; is het nu wél rond te rekenen? 
(Martin Veenstra/ Certhon, Gerrit van Gelder/ Van Gelder Nederland en Jan-Willen van der Schans/ Wageningen University & Research)
Eerst stellen we vast wat we verstaan onder vertical farming, indoor farming en urban farming. Vervolgens lopen we een aantal project na die nu draaien en horen we wat succesvol is en wat nog beter kan. Maar dat vertical farming een klein plekje aan het veroveren op de sla- en kruidenkaart en dat er de komende jaren nog veel zal worden geleerd en aangepast, staat vast. De stand van zaken en ontwikkelingsrichting worden verder verduidelijkt.

17.00 uur | Duurzame consumentenverpakkingen 
(Jos van Mil/Greenco)
Een toenemend aantal supermarkten, consumenten en maatschappelijk organisaties is kritisch over het gebruik van plastic. Ook de AGF- en bloemen- en plantenafdeling ligt onder vuur. Het  moet anders; maar ook geldt dat plastic wél een heel geschikt materiaal is én betaalbaar is. In welke richting gaat zich dit ontwikkelen? En met welke argumenten?

19.00 uur | Inhoudsstoffen van groenten, bloemen en planten 
(Ted Duijvestijn/ Duijvestijn Tomaten)
De tuinbouw levert nu nog de eindproducten voor consumenten; maar een andere klant komt langzaam in zicht; de farmaceutische industrie ; tot op heden zagen wij deze sector als verweggistan of zelfs als concurrent; wat als spelers in de Nederlandse tuinbouw zich specialiseren op de teelt van groente of bloemen met inhoudsstoffen die als natuurlijke grondstof dienen voor medicatie of voor de geurstoffen? Het is wat stil op dit onderwerp; wat gebeurt er en wat is nodig om een versnelling te realiseren? Hoe staat het bovendien met de luchtzuiverende werking van planten? Worden er al veel kantoortuinen gevuld met planten voor een beter kantoorklimaat? Heeft dit invloed op ziekteverzuim?

20.00 uur | Interview Start-Up 
(Liesanne Wieleman / Thermeleon)

WEDNESDAY, FEBRUARY 20, 2020

14.00 uur |  Crispr-CAS veredelingstechniek; hoe dan?
(Driekus van der Ven/GroentenFruithuis en Hans van den Heuvel/ Dümmen Orange)
In Europa is genetische modificatie van rassen verboden bij wet. Nu zijn er verschillende vormen en technieken voor het verbeteren van rassen. Crispr-Cas is er zo een. Een nieuwe techniek die sinds 2014 geldt als een mogelijkheid om snel een gewenste raseigenschap aan te passen. Ook deze nieuwe techniek werd echter in de EU ongewenst verklaard en dus verboden. Waarbij in andere delen van de wereld deze ontwikkelingen verder gaan, houdt Europa pas op de plaats en lopen veredelingsbedrijven een grote achterstand op. Wat zijn de voors en tegens van Crispr-Cas en welke route volgt de sector om deze techniek toch aanvaard te krijgen in de EU?

15.00 uur | Autonoom telen; software rules the world en ook het kasklimaat?
(Rudolf de Vetten/Blue Radix, Klaas van Egmond/ Delphy en Jacco den Bakker/ Wageningen University & Research)
Er is een challenge aan gewaagd en software gaat sowieso een grotere rol spelen in ons leven én in de kas. Dus waarom niet toewerken naar een geheel zelfsturende kas die haar eigen optimale klimaat regelt op basis van voorspellende datamodellen en sensoren in de kas? Daar gaan we over spreken met visionairs die erin geloven én met telers die het in de praktijk niet zien gebeuren.

16.00 uur | Energievoorziening in de toekomst, overvloed of tekort? 
(Feije de Zwart/ Wageningen University & Research, Ton Sels/ Capturam en Jacco van Besuijen/Prominent)
Energie in de kas is de grootste kostenpost voor de teler. En duurzaamheid de grootste uitdaging. Er zijn veel initiatieven in de goede richting. Aardwarmte is er één, maar er zijn veel oplossingsrichtingen. Zoals zonnecollectoren. Hoe ziet het ketelhuis van de toekomst eruit?

17.00 uur | TechTalk Branchevereniging Envaqua
(Chris Blok/ Wageningen University & Research, Ronald Barzilaij/Royal Brinkman en Wilko Wisse/Lans)
De branche-brede uitdaging van waterhergebruik in de glastuinbouw

20.00 uur | Interview Start-up 
(Bram Tijmons/Pats)

THURSDAY, FEBRUARY 20, 2020

13.30 uur | Interview Start-Up 
(Gerhold Ten Voorde/ Corvus Drones)

14.00 uur | Nieuwe kasklanttypes; geen tuinder maar inversteerder 
(Henk van Tuyl/Kubo en Eric Egberts/ Dutch Greenhouse Delta)
Nederlandse kastechnieken gaan de hele wereld over; van China tot Kazachstan en van Australië tot Canada met wietteelt. De techniek gaat verder; wat ook snel verandert is de opdrachtgever/klant. Steeds vaker is dat een investeerder(-smaatschappij) die geen verstand van zaken heeft. Hoe pak je dat aan? Wat lever je dan naast de kas en installaties? Wie levert de teler en tot hoever gaat je garantie als turn-key leverancier? Een Mercedes onder de kassen zal zonder goede teler toch niet lekker rijden!?

15.00 uur | Wanneer komt eindelijk die Tomatenplukrobot?
(Harrij Schmeitz/Innovation Management TechnologyPull &Program Manager GLAS40.nl en Andreas Hofland/ Hortikey)
Toename van virussen in de kassen én toenemend tekort aan ‘handjes’ doet de vraag naar robotisering in de kas toenemen. Succesvolle praktijkvoorbeelden zijn er echter nog nauwelijks. Wat is de stand van zaken en wat is nodig om tot een versnelling te komen?

16.00 uur | Hoe kan plantweerbaarheid biologische gewasbescherming aanvullen of andersom?
(Dave Key/ Koppert Biological Systems. Piet Boonekamp/ Artemis en Gerben Messelink/ Wageningen University & Research)
Biologische gewasbescherming bestaat al meer dan 50 jaar, bovengronds. De behoefte om de plant sterker te maken, vooral via beter bodemleven en voeding via de wortels is van de laatste jaren. Hoe vullen de twee benaderingen elkaar aan (holistisch), wat werkt aantoonbaar, hoe versnellen we de toelating en is er een actieplan voor de komende jaren?

17.00 uur | Huisvesting arbeidsmigranten; beleidsafwegingen
(Frans van der Lugt/Westflex en een Poolse medewerker)
Arbeidsmigranten in typische tuinbouwgebieden vragen toenemende aandacht. Met name op het gebied van huisvesting. Hoe willen ‘we’ hiermee omgaan. Gemeente Westland maar ook andere gemeenten worstelen al langer met dit onderwerp. En meningen veranderen nogal eens. Laten wij dit onderwerp eens van verschillende en verrassende kanten bekijken en bespreken!

Quotes

"Update all your horticultural knowledge in one day!"

"HortiContact is the exhibition where you can see a lot and get a lot of information in a short period of time."

Scroll to Top