oorlog in oekraine & de effecten op de voorziening van plantenvoeding in de eu belangrijk thema tijdens symposium HortiContact woensdag 11 mei

Herre Bartlema ( Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Kringloopprecisiebemesting)

“ De oorlog in de Oekraine heeft ook effect op de voorziening van plantenvoeding in de EU. Dit raakt de gehele land- en tuinbouw, maar kijkend naar de huidige ontwikkelingen op de kunstmestmarkt, lijkt het erop dat de tuinbouw het op korte termijn het moeilijkst gaat krijgen” 

Herre Bartlema is oprichter van het Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Kringloopprecisiebemesting en aanstaande woensdag ( 11 mei ) spreker tijdens het Symposium Slim en rendabel naar emissieneutrale plantaardige en dierlijke productie”. Dinsdagavond bespreekt de Tweede Kamer de consequenties van de oorlog in Oekraine voor de Nederlandse land- en tuinbouw. De uitkomsten daarvan kunnen volgens Bartlema niet onbesproken blijven tijdens het symposium.

Noodzaak van kunstmestvervanging

De oorlog in de Oekraine heeft ook effect op de voorziening van plantenvoeding in de EU. Dit raakt de gehele land- en tuinbouw.  Hoewel de tuinbouw is het meest innovatief is, lijken de ontwikkelingen op de stikstofkunstmestmarkt erop dat te wijzen, dat de tuinbouw het het moeilijkst gaat krijgen” aldus Herre Bartlema. “De kunstmestmarkt is transparant ,homogeen. Er heerst volledige concurrentie. Wat in de open teelten gebeurt, heeft gevolgen voor de glastuinbouw. De extreme kostenstijging van stikstofkunstmest wijst op een groot tekort. Zodra de voorraden uitgeput zijn, stokt de aanvoer. In de gehele land- en tuinbouw is met nauwkeurige inzet van dierlijke mest en circulaire meststoffen – en dus minder kunstmest – veel mogelijk” vertelt Bartlema. Tijdens het symposium gaat Bartlema verder in op alternatieven en maatregelen (binnen de open teelten en glastuinbouw) zoals het benutten van dierlijke mest en de luchtwasserij en een rantsoenering op stikstofmeststoffen.

Circulair gaat niet alleen meer over duurzaamheid 

Ook het GreenSwitch concept komt aanstaande woensdag voorbij. Een productieproces voor meststoffen van organische oorsprong. Hierbij is de stikstof afkomstig van dierlijke mest. Ammoniak uit drijfmest wordt verwerkt tot organische nitraatmeststoffen die vervolgens geleverd worden aan de glastuinbouw.  Van Iperen lanceerde het concept in 2021.” Een jaar geleden stond circulairiteit nog volledig in  het teken duurzaamheid. Sinds kort is daar wat bijgekomen: onafhankelijker worden van grondstoffen van buiten Europa” vertelt Marc van Oers (Director of innovations Van Iperen International).

Het symposium “Slim en rendabel naar emissieneutrale plantaardige en dierlijke productie’  vindt op woensdag 11 mei  tussen  11:00 – 13:00 uur plaats in Congreszaal 1A ( in samenwerking met onder andere Klasmann -Deilmann, Plantics, PATS-Drones, N-xt fertilizers, NCOK en Kennis Centrum Groene Groei). De bijeenkomst bestaat uit twee sessies en een netwerklunch. In de eerste sessie delen drie toeleveranciers hun visie op verduurzaming, circulariteit en ketensamenwerking in de glastuinbouw. Na de lunch wordt ingezoomd op de kansen en uitdagingen bij de (verdere) ontwikkeling van cross-overs in de land- en tuinbouw.

Gratis registreren kan via onderstaande link. Wanneer u zich voor  de bijeenkomst registreert, ontvangt u gelijk ook een regulier toegangsticket voor  HortiContact (geldig op alle drie de beursdagen)https://registration.gesevent.com/survey/0u3rqacu1a1lw?actioncode=191263

Deel dit bericht:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Scroll naar top