ABR Bioreactor

Beschrijving

Substraatteelt kent vele voordelen. Zo is het substraat (teeltmedium) beter in de hand te houden door telers in de glastuinbouw. Toch komt het ook in dit teeltsysteem voor dat de gewassen met wortelziektes te maken krijgen. Ziektes zijn de belangrijkste oorzaak voor productieverliezen. Vaak zijn deze ziektes nog besmettelijk ook. Er zijn verschillende manieren om als teler hiermee om te gaan. In de substraatteelt wordt vaak gekozen voor volledige bestrijding van alles wat zich in de bodem bevindt. Het grote nadeel van volledige bestrijding is dat ook gezonde organismen worden meegenomen. Er is echter een nieuwe strategie, die veel verfijnder is en vooral het substraat gezond houdt.

Voordelen:
Verhoogt het zuurstofniveau
Optimaliseert het bacterieleven
Vitaal en gezond gewas
Verbetert voedingsopname
Bescherming tegen pathogene schimmels
Schoon watersysteem

Media

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin