iSii Compact

Beschrijving

Slim water geven en klimaat regelen

De gebruiksvriendelijke iSii compact stuurt irrigatie in kassen en buitenteelt aan en beheerst het kasklimaat. Met deze computer kan de watergift in uw kas of buitenteelt afgestemd worden op de plantbehoefte. De klimaatregelingen in iSii compact optimaliseren de groeiomstandigheden. Dit vermindert ziekten en plagen en verhoogt de gewasopbrengst. De modulaire opbouw maakt het mogelijk om uw eigen water- en klimaatregelingen te kiezen.

Optimale watergeefstrategie
Water geven op plantbehoefte verbetert de kwaliteit van het gewas en verhoogt de opbrengst tegen lagere kosten. De irrigatieregeling in iSii compact biedt u deze voordelen. Op basis van de behoefte van de plant kiest u het juiste startmoment, de frequentie en de duur van de watergift. Daarnaast kan de iSii compact gedurende de dag automatisch watergift reguleren.

Dit is gebaseerd op de stralingssom. Voor de samenstelling van het juiste recept kunnen pH waarde en het EC niveau worden ingesteld voor een gezonde groei. Waar mogelijk recirculeert iSii compact drainwater om water en meststoffen te besparen.

Gelijkmatige kastemperatuur
Een gelijkmatige kastemperatuur met een constante vochtigheidsgraad is belangrijk om ziekten en plagen te voorkomen en om de gewaskwaliteit te verbeteren. De klimaatfactoren zijn goed op elkaar af te stemmen met de iSii compact. Zo kunt u luchtramen, ventilatoren, schermen, verwarming en Pad & fan aansturen. Op basis van de gemeten waarden van de meetbox wordt de klimaatregeling automatisch aangepast, zoals het openen en sluiten van luchtramen.

De iSii compact is een slimme stap naar een efficiënte watergeefstrategie en klimaatbeheersing met een hoger teeltrendement.

Media

Gallery

Website

Downloads

  Deel op Social Media

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on google
  Scroll naar top