Huminezuren

Beschrijving

Huminezuren een koolstofbron afkomstig uit geselecteerde bruinkoolmijnen is een natuurlijk product met een hoge zuiverheidsgraad. Huminezuren zijn afkomstig uit humus en komen ook in de bodem voor, echter wordt deze kleine voorraad snel opgebruikt door de plant. Aanvulling met Huminezuren van Ecoline biotechnologie zorgt ervoor dat deze voorraad optimaal beschikbaar komt voor de plant.

Omstandigheden waarin de plant zich ontwikkeld hangt af van de juiste factoren als voeding, klimaat, bodemgesteldheid etc. Om deze gegevens optimaal te houden is vakmanschap en inzicht van de kweker van essentieel belang.

Huminezuren bestaat uit een koolstofbron die zorgen voor een betere beschikbaarheid van voedingsstoffen als stikstof, fosfor, calcium, ijzer en magnesium. Ook de vorming van groeihormonen in de plant als auxine en cytokinine worden gestimuleerd.

De oplossing van Huminezuren worden gebruikt in zowel grondteelten als substraatteelten. Praktijkervaring leert dat snel groeiende gewassen minder moeite hebben om het groeiproces vol te houden en verbeterd de bodemgesteldheid onder invloed van deze toevoeging. Moeilijk groeiende gewassen verbeteren zich met Huminezuren zichtbaar wat te zien is aan de stand van het gewas. In substraatteelten werkt Huminezuren als een katalysator.

Wanneer alles optimaal is geeft dit nog geen garantie voor optimale groei. Ook planten hebben vaak ondersteuning nodig om de groei op pijl te houden. Huminezuren staat de plant bij tijdens zijn groeiproces.

Media

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Scroll naar top