Bark

Beschrijving

Boomschors is een natuurlijk product dat overblijft als afval bij de houtproductie. Toepassing en bewerking zijn sterk afhankelijk van het type boomschors. Gecomposteerde boomschors is veelal afkomstig van de fijnspar en moet gecomposteerd worden om een stabiel product te verkrijgen. Dit product wordt door MeeGaa Substrates gebruikt als toeslagstof om een open luchtige structuur te verkrijgen in potgrondmengsels.

Niet gecomposteerde boomschors is afkomstig van de Pinus pinaster uit Portugal en is zeer hard en behoeft geen compostering. In Portugal wordt namelijk de boomschors of bark gestoomd zodat het product 100% ziektevrij is. Deze grondstof wordt door MeeGaa Substrates verreweg het meeste gebruikt voor orchideeën mengsels. Deze bark kent diverse fracties van fijn tot grof. Bark, houdt afhankelijk van de gebruikte fractie meer of minder water vast. Het is een stabiel materiaal, is niet krimpgevoelig en brengt daardoor stabiliteit in de structuur van de substraten.

Media

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Scroll naar top