Nieuwe subsidie provincie Zuid-Holland voor zonnepanelen op waterbassins

Beschrijving

Nieuwe subsidie provincie Zuid-Holland voor zonnepanelen op waterbassins

Ten opzichte van andere branches is het aantal glastuinbedrijven dat kiest voor zonne-energie nog niet zo groot. Een van de oorzaken hiervoor is dat lang niet alle glastuinders ruimte hebben om zonnepanelen op een schuur of loods te leggen of om hiervoor grond vrij te maken. In dit geval biedt een drijvend zonnedek op het waterbassin uitkomst. Hiermee benut u het volledige oppervlak van het waterbassin en kunt u uw bedrijf (verder) verduurzamen én financieel rendement behalen. De nieuwe subsidie maakt deze oplossing voor tuinbouwers in de provincie Zuid-Holland extra aantrekkelijk. Niet voor niets maakten meerdere partijen uit de glastuinbouw zich hard voor deze regeling.

Uitbreiding subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland
De nieuwe subsidie betreft een uitbreiding van de subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland en stimuleert de installatie van zonnepanelen én het dubbel ruimtegebruik voor het opwekken van zonne-energie. De subsidie loopt tot en met 2023. Het subsidiebedrag voor zonnepanelen op hemelwaterbassins is vastgesteld op 130 euro per kilowattpiek. Maximaal is 100.000 euro subsidie per project beschikbaar. Naast het overdekken van waterbassins is de regeling ook bedoeld voor het overdekken van parkeerterreinen. In dit geval is het subsidiebedrag 150 euro per kilowattpiek.

Gebruikmaken van de subsidie
Om gebruik te kunnen maken van de subsidie voor zonnepanelen op waterbassins, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U komt in aanmerking voor de subsidie als u eigenaar bent van een waterbassin dat geschikt gemaakt moet worden om PV-panelen te installeren of als u dit aan een energiecoöperatie of soortgelijk initiatief ter beschikking wilt stellen. Op de website van de provincie leest u meer over de voorwaarden waar u aan moet voldoen om de subsidie te kunnen gebruiken en over het aanvragen hiervan.

Scroll naar top