5, 6 & 7 maart 2024 | Evenementenhal Gorinchem

Horticoop Technical Services B.V.

Service coördinator/Manager S&O Klazienaveen

Doel van de functie Het met eigen personeel of inhuur allerhande type storingen aannemen van klanten en deze uitzetten naar de beschikbare monteur. Locatie verantwoordelijke.

Delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Resultaatgebieden
Het aansturen van de monteurs op locatie.
Zorgt voor de naleving van de kwaliteitszorgsystemen en de V.G.W. voorschriften in de afdeling. Ziet toe dat de voorgeschreven procedures worden gevolgd en de voorgeschreven maatregelen genomen worden. Doet zo nodig voorstellen voor aanpassingen van de procedures.
___________________________________________________________________________
Functiekarakteristiek
 Geeft operationeel leiding aan 5-10 services monteurs.
 Is locatie verantwoordelijke. Beheerder vakantieplanning.
 Ondersteunt monteurs, klanten en technische verkopers bij technische en organisatorische vragen.
 Doet mede de planning van lopende en komende projecten, assemblage en onderhoud van de verschillende werktuigen/installaties.
 Verzorgt de oplevering van S&O objecten in overleg met de klant en/of technisch verkoper, levert relevante gegevens voor financiële afwikkeling aan de verkoop binnendienst. Houdt hierbij rekening met uitgevoerd meer-/minderwerk.
 Beoordeelt de herstelbaarheid van werktuigen voor de spuittechniek, welke ter reparatie worden aangeboden door klanten.
 Doet de planning van storingsdiensten door monteurs, coördineert de afwikkeling van storingen.
 Ziet toe dat de monteurs in de werkplaats de gereedschappen correct gebruiken met gebruikmaking van de noodzakelijke veiligheidsmiddelen zoals gehoorbeschermers, veiligheidsbril en schoenen met stalen neuzen etc.
 Handelt klachten af.
 Gebruikt op verantwoorde wijze persoonlijke beschermingsmiddelen en werkt veilig.
Draagt zorg voor een gezonde en veilige werkomgeving.
___________________________________________________________________________
Prestatie-indicatoren
 Personeelsverloop
 Ziekteverzuim
 Klachten
 Vestigingsbeleid
 Rentabiliteit vestiging
___________________________________________________________________________
Competenties
Basiscompetenties
 Accuraat
 Resultaatgericht
 Team speler

Functiecompetenties
 MBO-techniek/management
 VCA Vol

Contactinformatie

Stuur ons een bericht

Scroll naar top