Ridder

Over ons

Al meer dan 65 jaar ondersteunt het Nederlandse familiebedrijf
Ridder glastuinders met zowel mechanische als ICT-gerelateerde oplossingen voor klimaatbeheersings-, irrigatieen managementprocessen in de tuinbouw. Ridder doet dit
middels het leveren van maatwerk oplossingen volgens de
“Helping you grow your way” merkbelofte. Hiermee ligt de
nadruk op het leveren van toegevoegde waarde in de vorm van
adaptieve technologie en kennisoverdracht.

Innovatiedrang zit bij Ridder in de genen. Dit maakte van
Ridder een toonaangevende producent van geavanceerde
procescomputers, innovatieve irrigatiesystemen, transparante
managementoplossingem, betrouwbare aandrijfsystemen en
energiezuinige klimaatschermen. De pragmatische oplossingen
van Ridder faciliteren duurzame tuinbouw in elk klimaat, waar
ook ter wereld.

Ridder is een snelgroeiende organisatie met 300 toegewijde
medewerkers en internationale vestigingen op drie
continenten. Dankzij de ondersteuning vanuit een uitgebreid
internationaal partnernetwerk, dragen de oplossingen van
Ridder direct bij aan efficiënte voedingstuinbouw en duurzame
sierteelt in meer dan 100 landen.

Ridder Drive Systems
Ridder’s aandrijfsystemen bieden uiterst nauwkeurige controle over de ventilatie- en schermsystemen in een kas; ze staan aan de basis van een winstgevende teelt. Dankzij hun slimme en pragmatische ontwerpen, is Ridder uitgegroeid tot een internationale marktleider op het gebied van tuinbouwaandrijfsystemen. Het merk Ridder geniet dan ook de voorkeur bij kassenbouwers, installateurs en telers over de hele wereld.

Ridder Climate Screens
Ridder’s intelligent climate screens provide plants and the environment with dedicated protection from extreme heat, cold and excessive radiation. The smart textiles also ensure better light distribution, while the energysaving characteristics of the materials allows growers to implement more sustainable and cost-efficient growing practices.

Ridder Process Automation
De intelligente sensoren en klimaatcomputers van Ridder bieden inzicht en data-gedreven sturing van het gewas en de teeltomgeving. Dankzij de flexibele aard en het adaptieve ontwerp van alle Ridder harden software sluiten de oplossingen naadloos aan op alle niveaus en ambities van de eindgebruiker.

Ridder Water Treatment
De innovatieve irrigatie- en fertigatiesystemen van Ridder faciliteren een kosteneffectieve fertigatiestrategie die het kwekers in staat stelt het potentieel van hun gewas maximaal te benutten. Ridder’s slimme desinfectie- en waterzuiveringssystemen laten zowel de plant als het bedrijfsresultaat floreren.

Ridder Management Systems
Met de managementinformatie- en arbeidsregistratiesystemen van Ridder kunnen kwekers de productiviteit van hun werknemers maximaliseren, kwaliteit bewaken, werkprocessen analyseren en alle operationele kosten nauwlettend in de gaten houden. De systemen staan garant voor een geoptimaliseerde operationele workflow waarbinnen alle processen binnen het tuinbouwbedrijf perfect op elkaar zijn afgestemd.

www.ridder.com

Gemarkeerd product

Ridder HortOS

Het Ridder HortOS platform biedt grootschalige tuinbouwbedrijven een centrale omgeving om samen aan doelen te werken. Het ontsluit niet alleen fi nanciële en operationele data uit meerdere teelten, kassen en locaties, maar vertaalt deze tevens naar onderbouwde informatie en heldere inzichten om zelf of volledig automatisch de juiste beslissingen te nemen. Of het nu gaat om operationele processen in de kas of strategische beslissingen voor de lange termijn; met HortOS werkt de hele organisatie samen aan groei en rendement

Lees verder »

Vacatures

Neem contact met ons op

Scroll naar top