GLITCH

Over ons

Een beredeneerd gebruik van fossiele energie is een absolute noodzaak om tot een duurzame samenleving te komen. Met het project GLITCH zetten we daarom in op de ontwikkeling van innovatieve energie-efficiënte en klimaatneutrale teelttechnieken en -systemen in de glastuinbouw.

Samen met telers, technologiebedrijven, onderzoeksinstellingen en uit twee buurlanden, namelijk Nederland en België, bouwen aan een nieuwe, geschikte technologie die uiteindelijk zorgen voor een meer energie-efficiënte en klimaatneutrale productie in de glastuinbouwsector.

Gemarkeerd product

Products

Nieuws

Vacatures

Neem contact met ons op

Scroll naar top