LetsGrow.com

About us

LetsGrow.com biedt de mogelijkheid om teeltdata te registreren en te analyseren via een online platform (MyLetsGrow). Grafieken en rapporten kunnen eenvoudig worden aangemaakt om inzicht te krijgen in de kasgerelateerde data. Bovendien kan LetsGrow.com berekeningen uitvoeren op basis van realtime data om meer inzicht te bieden aan telers.

LetsGrow.com maakt het mogelijk om de huidige gegevens te vergelijken met voorgaande periodes en met andere telers. Op deze manier hebben telers de mogelijkheid om van zichzelf en van elkaar te leren.

LetsGrow.com is geschikt voor alle gewassen onder glas en kan worden gekoppeld aan alle klimaatcomputers van grote merken en andere meetsystemen. Onze klanten hebben 24/7 toegang tot realtime gegevens over de hele wereld. Het systeem van LetsGrow.com is verdeeld in features. U kunt kiezen uit een groot aantal gewasspecifieke features, van kasklimaat, water en energie tot arbeid en productie. Met deze functies kunnen abonnementen volledig worden samengesteld volgens de behoeften van de klant.

Als teler kunt u uw teeltgegevens delen met uw teeltadviseur. De gewasadviseur heeft ook 24/7 toegang tot realtime gegevens. Op deze manier kan de adviseur de teler beter adviseren. De teeltadviseur heeft alleen toegang tot de gegevens als de teler zijn toestemming heeft gegeven. De teler bepaalt wie zijn gegevens kan zien.

De kernwaarden van LetsGrow.com zijn uitstekende service, een goede prijs / prestatie-verhouding en kwaliteitsbewustzijn. Bij LetsGrow.com denken we mee met onze klanten. We streven naar continue verbetering. We optimaliseren onze grafische afbeeldingen en voegen regelmatig nieuwe functies toe aan onze prestaties. LetsGrow.com zet gegevens om in betekenisvolle informatie.

Voor meer informatie, bezoek onze website www.letsgrow.com of neem contact met ons op via servicedesk@letsgrow.com of via (+31) 010 4608108. We helpen u graag verder.

Highlighted product

Data Driven Growing training

LetsGrow.com has over 20 years of experience with Data Driven Growing. Making the team experts on data driven growing and we would like to share this knowledge with you. We employ consultants that are able to train you and your crop advisor to be able to use the Data Driven Growing technique. We will teach you and your growers to combine experience with facts and numbers. Enabling repeated use of this knowledge over several locations and large distances. You will learn that you can make solid decisions without being physically present in the greenhouse. Solid decisions based on your data!

Read more »

Products

Job offers

Contact us

Scroll to Top