We kunnen (nog) niet zonder decentraal opgewekte elektriciteit

Beschrijving

Duurzame energie niet voldoende aanwezig
Als we meer met elektriciteit gaan verwarmen dan moet er gezorgd worden dat er voldoende elektriciteit beschikbaar is. Windmolens en zonne-energie zijn duurzame vormen van energieproductie. Ze hebben echter een nadeel, ze leveren uitsluitend elektriciteit als het waait of als de zon schijnt. In de toekomst kan dit wellicht opgelost worden met de opslag van elektriciteit. Maar op dit moment is er behoefte aan flexibele opwekcapaciteit. De WKK kan deze rol prima invullen.

Tariefstijging belasting op ketelgas en ODE
De verwachting is dat de belasting op gas en de opslag voor duurzame energie de komende jaren zullen toenemen. Recent hebben de Eerste en Tweede Kamer de forse verhoging van de ODE voor 2020 goedgekeurd. Dit leidt in 2020 tot een forse kostenverhoging voor de inkopers van ketel gas en elektriciteit.

Een voorbeeld:
Een bedrijf verbruikt per jaar aan gas 1.500.000m³ en 3.000.000 kWh voor belichting. In 2020 stijgen de tarieven en gaat het bedrijf respectievelijk 22% en 57% meer betalen voor gas en elektriciteit. Het verschil is € 50.198,- (+43%):

2019 2020
ODE en EB op gas € 49.851,00 € 60.923,00
ODE en EB op elektriciteit € 68.172,00 € 107.289,00
Totaal € 118.023,00 € 168.221,00

Verschil 2020-2019 € 50.198,00

WKK: flexibel, betrouwbaar en kostenbesparend
Om bovenstaande problemen te ondervangen kan een WKK uitkomst bieden. Er kan op een flexibele en betrouwbare manier extra elektriciteit opgewekt worden op momenten wanneer de duurzame vormen van energie tekort schieten. Het bedrijf uit bovenstaand rekenvoorbeeld zou op haar energierekening fors kunnen besparen indien zij haar elektriciteit zelf opwekt met een WKK. De besparing is uiteraard afhankelijk van de specifieke bedrijfssituatie.

Rekentool
Om te zien wat de consequenties van de tariefsverhoging ODE zijn voor uw bedrijf kunt u eenvoudig de rekentool op onze website gebruiken.

Media

Gallery

Website

Downloads

  Deel op Social Media

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on google
  Scroll naar top