Stikstofdepositie: huidige mogelijkheden en kansen

Beschrijving

Projecten met een geringe uitstoot
Indien de stikstofdepositie niet boven de grens van 0,005 mol/ha/jaar uitkomt, wordt deze als ‘nul’ gezien. Dit is enerzijds afhankelijk van de hoeveelheid stikstof (NOx en/of NH3) dat wordt uitgestoten en anderzijds de afstand tot Natura 2000-gebieden.

Nieuwe drempelwaarde(s)
De overheid wil een nieuwe drempelwaarde invoeren waaronder geen vergunning nodig is. Voorheen was deze 0,05 mol/ha/jaar. Zoals het ernaar uitziet wordt per regio/Natura 2000-gebied een drempelwaarde vastgesteld. De hoogte van de drempelwaarde is afhankelijk van de huidige staat van het desbetreffende gebied.

Salderen
Voor details verwijzen wij u graag naar ons eerdere artikel. Inmiddels zijn er wel weer een aantal ontwikkelingen op dit gebied:
– Sinds 13 december jl. hebben alle provincies, met uitzondering van Friesland, eenduidige beleidsregels voor intern en extern salderen vastgesteld.
– Naar verwachting is het vanaf 1 februari a.s. ook mogelijk om extern te salderen met veehouderijen.

Bestaande/gerealiseerde situaties
Toen het PAS nog van kracht was, kwam de depositie van veel (glastuinbouw)bedrijven niet boven de oude drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jaar uit. Een natuurvergunning of melding was daarom niet nodig. Met het wegvallen van de PAS voldoen veel van deze bedrijven echter niet meer aan de huidige regels. Minister Schouten heeft aangegeven dat deze situaties gelegaliseerd gaan worden.

Wat betekent dit voor mij?
Heeft u plannen voor nieuwbouw of uitbreiding, dan is het belangrijk om de stikstofdepositie hiervan vast te stellen.

Ook voor bestaande situaties of projecten die reeds (deels) in uitvoering zijn, is het zinvol om de stikstofdepositie vast te stellen in het kader van legalisatie. Een gelegaliseerde situatie maakt het ook een stuk makkelijker om intern of extern te kunnen salderen.

Media

Gallery

Website

Downloads

  Deel op Social Media

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on google
  Scroll naar top